• <small id="gqqme"><li id="gqqme"></li></small>
 • <td id="gqqme"></td>
 • <td id="gqqme"><button id="gqqme"></button></td>
 • <small id="gqqme"><li id="gqqme"></li></small>
 • <small id="gqqme"><li id="gqqme"></li></small><td id="gqqme"></td>
 • <small id="gqqme"><li id="gqqme"></li></small>
 • 經營情況

  2021年第三季度德州財金投資控股集團有限公司主要會計數據和財務指標

  2021年三季度
  項目 本期金額 上期金額 變動比例(%)
  營業收入 419,603.67 316,782.19 32.46%
  營業成本 399,721.72 301,278.73 32.68%
  利潤總額 18,463.00 19,285.27 -4.26%
  凈利潤 16,884.38 16,298.33 3.60%
  項目 期末余額 年初余額 變動比例(%)
  資產總額 4,820,324.77 4,505,103.06 7.00%
  負債總額 2,789,055.24 2,507,433.43 11.23%
  所有者權益 2,031,269.53 1,997,669.63 1.68%


  欧美黄色视频